برنامه آموزشی هفتگی وآزمون پایان دوره

متن نویسه...

آموزشگاه بهداشت اصناف

فرم شماره :                                                             8

برنامه  هفتگی کلاس آموزشی و برگزاری آزمون متصدیان وشاغلین مراکزتوزیع موادغذایی واماکن عمومی دوره........ آموزشگاه بهداشت اصناف مکران شهرستان سراوان

ساعت 6تا8

ساعت 4تا6

ساعت 2 تا4

تاریخ- روز

ردیف

سرفصل دروس

نام مدرس

سرفصل دروس

مدرس

سرفصل دروس

نام مدرس

بهداشت آب وفاضلاب

مهندس

کمک های اولیه

آزموده

اهمیت بهداشت دراسلام

مولوی اسماعیلی نژاد

  /  /   -شنبه

1.       

مبارزه با ناقلین،حشرات وجوندگان

مهندس نعیمی

کنترل استعمال دخانیات وآلودگی هوا

مهندس نعیمی

روشهای گندزدایی ابزار ومحیط کار

مهندس نعیمی

 /  /    - یکشنبه

2.       

بهداشت مواد غذایی

 

مهندس حسین بر

بهداشت مواد غذایی

مهندس حسین بر

بهداشت مواد غذایی

مهندس حسین بر

 /  /    - دوشنبه

3.       

تعریف ومفاهیم بهداشتی ،اصول بهداشت فردی  ورفتارهای غیربهداشتی

مهندس فاضلی

قوانین ومقررات

مهندس فاضلی

قوانین ومقررات

مهندس فاضلی

  /  /   - سه شنبه

4.       

بیماریهای مشترک حیوان وانسان

 دکتر زارعی

بیماریهای روده ای وانگلی

دکترزارعی

بیماریهای پوستی،ریوی ، ایدز، هپاتیت ب

دکتر زارعی

   /  /    - چهارشنبه

5.       

امتحان پایان دوره

  /   /    -پنح شنبه

6.       

****

مدیرآموزشگاه :                      ، نام ونام خانوادگی :                          ، مهروامضاء :

 


صفحه اطلاع رسانی

متن نویسه...

*هدف ازراه اندازی آموزشگاه بهداشت اصناف

با توجه به اهمیت بهداشت وسلامت جامعه وانتقال و شیوع بسیاری از بیماریها از طرق مختلف به آحاد مردم وبه دلیل پایین  بودن سطح آگاهی آنها از اصول اولیه بهداشتی ، نقش آموزش بهداشت بسیار مهم می باشد .
-درهمین راستا برنامه آموزش بهداشت اصناف ، جهت بالابردن سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه می تواند گامی مؤثر در بالا بردن سطح بهداشت و سلامت در جامعه باشد و تولید کنندگان و افرادی که در عرضه و توزیع مواد غذایی سر و کار دارند و یا افرادی که در اماکن عمومی مشغول به فعالیت می باشند با افزایش سطح آگاهی کمک مؤثری در راهبرد اهداف بهداشتی می توانند داشته باشند .

عنایت به اینکه افزایش سطح آگاهیهای بهداشتی دست اندرکاران تهیه ، تولید ، توزیع و عرضه مواد غذایی  و شاغلین اماکن عمومی می تواند اثر مستقیم در ارتقاء سطح ایمنی مواد غذایی و بهبود کیفیت خدمات در امکنه عمومی و در نهایت حفظ سلامت مردم بعنوان مصرف کنندگان مواد غذایی و گیرندگان خدمات داشته باشد و در ضمن از فساد و هدر رفتن حجم بسیار زیاد مواد غذایی بعنوان سرمایه ملی و بروز و اشاعه انواع بیماریهای منتقله توسط غذا ممانعت نموده و در مجموع از تحمیل شدن لطمات و خسارات جانی و مالی بسیار سنگین به مردم و کشور جلوگیری می نماید .

با توجه به الزام قانونمند دست اندرکاران شاغلین بخش غذا و اماکن عمومی طبق ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و تبصره های آن گذراندن دوره تعریف شده بهداشتی ، آموزشگاههای بهداشت اصناف در سطح کشور تأسیس گردیده است که زیر نظر معاونت های بهداشتی دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور فعالیت می نمایند .

بنابراین آموزش بهداشت و كسب اطلاعات فنی و مهارتی نه تنها موجب ارتقاء آگاهی های فردی و تامین سلامت را فراهم می‌سازد بلكه احترام به قانون و تامین سلامت عمومی و حفظ ارزش‌های مادی و معنوی را در پی دارد.

 افراد خردمند همواره بدنبال فراگیری دانش و مهارت می‌باشند كه درزندگی به سلامت رفاه و آسایش و طول عمرخود و دیگران كمك نمایند . سلامت همگانی در گرو دانش و آگاهی فردفرد ما می‌باشد كه با كمك و یاری یكدیگرمی‌توانیم آنرا به وجود آورده و از آن مراقبت نمائیم .

آئین نامه اجرایی قانون اصلاحیه ماده (13)،قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

ماده1کلیه متصدیان وکارگران واشخاصی که درمراکز تهیه ،تولید وتوزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی ،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی واماکن عمومی اشتغال دارند موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعیین واعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.

 تبصره1 :مدیریت ویاتصدی واشتغال به کاردرهریک از کارگاهها و کارخانجات ومراکزواماکن ووسایط نقلیه موضوع این آئین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبرموضوع ماده1 ممنوع است.

تبصره2 :استخدام ویا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبرمندرج درماده1این آئین نامه درهر یک ازکارگاهها وکارخانجات واماکن ومراکزووسایط نقلیه مذکورممنوع است.

 مدیریت آموزشگاه

اطلاعیه شماره 1

 

بدینوسیله به اطلاع کارفرمایان ،متصدیان،پیشه وران ،کارگران وشاغلین محترم درمراکزتهیه،توزیع وفروش موادغذایی واماکن عمومی،کارگاهها وکارخانجات،وسائط نقلیه حمل مواد غذایی شهرستانهای سراوان،سوران و زابلی میرساند آموزشگاه بهداشت اصناف مکران دارای مجوز از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افتتاح وشروع بکارنموده است. کارفرمایان،متصدیان وکلیه کارگران وشاغلین درمراکز واماکن فوق الذکر می توانندبامراجعه به آموزشگاه بهداشت اصناف جهت شرکت درکلاسهای آموزشی دوره ویژه بهداشت عمومی ثبت نام نموده وپس ازپایان دوره گواهینامه معتبر دریافت نمایند .

v      آدرس: بلوارمعلم،روبروي مركز بهداشتي درماني تامين اجتماعي،خيابان اقبال لاهوري،اقبال لاهوري4

v           شماره تلفن تماس: ثابت 05485241312 و همراه09155470799

 

اطلاعیه شماره 2

قابل توجه متصدیان وکارگران شاغل محترم درمراکز تهیه ،تولید ،توزیع ،فروش، مواد خوردنی،وسائط نقلیه حامل مود غذایی  واماکن عمومی شهرستانهای سراوان ،سوران  وزابلی

*آیین نامه اجرایی قانون‌ اصلاحیه‌ ماده‌13 قانون‌ مواد خوردنی‌ ،آشامیدنی‌ ، آرایشی‌ و بهداشتی‌

*ماده 1 : کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه ، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسائط نقلیه حامل مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند ، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید ، گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند .

،*تبصره1- مدیریت و یا تصدی و اشتغال بکار در هریک از کارگاهها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسائط نقلیه موضوع این آئین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است،

*تبصره2- استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده 1 این آئین نامه در هریک از کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسائط نقلیه مذکور ممنوع است ،

 

**مدارک موردنیازبرای ثبت نام در دوره ویژه بهداشت عمومی

1.         دوقطعه عکس 4*3 

2.     یک عدد پوشه روغنی آبی رنگ

3.     فتوکپی صفحه اول شناسنامه

4.     فتوکپی کارت ملی

5.     پیش  بانکی به مبلغ 575000 ریال برای متصدیان وکارگران صنوف  مواد غذایی ومهدکودکها  ،460000ریال برای متصدیان وکارگران اماکن عمومی (آرایشگاه،مهمانسرا (به جزکارگران آشپزخانه)،ترمینال،پمپ بنزین و... به شماره حساب 47942204 بانک رفاه کارگران ،به نام آموزشگاه بهداشت اصناف مکران

 

 

**سرفصل های آموزشی دوره ویژه بهداشت عمومی اصناف

1- بهداشت دراسلام

2- کلیات بهداشت عمومی،اصول بهداشت فردی،ورفتارهای غیربهداشتی درمحیط کار

 3-  بهداشت مواد غذایی : نقش موادغذایی دررشد وسلامت انسان،عوامل آلوده کننده موادغذایی،روشهای نگهداری موادغذایی،تقلب درمواد غذایی

4- بهداشت آب وفاضلاب

5- قوانین بهداشت موادغذایی واماکن عمومی

6- بیماریهای روده ای وانگلی

7- بیماریهای پوستی وریوی،ایدز، هپاتیت ب

8- بیماریهای مشترک انسان ودام

9- مبارزه با حشرات وجوندگان، وپسماندهای جامد

10-  موادگندزدا وروشهای گندزدایی ابزارکار

 11- کمک های اولیه

12- کنترل دخانیات وبهداشت هوا

***مراحل اخذ گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی

طبق ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی،  کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایل نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آنرا دریافت دارند. .
1
-مراجعه پيشه‌وران جهت ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی،  به دفتر آموزشگاه بهداشت اصناف.
2-شرکت در کلاس‌های پیش بینی شده به مدت 26-30 ساعت.
3-شرکت درآزمون پایان دوره.
4-صدور گواهینامه توسط مدیر آموزشگاه بهداشت عمومی.
5-دریافت گواهینامه توسط پیشه‌وران از آموزشگاه بهداشت اصناف.
توجه:مدت اعتبار گواهینامه فوق سه سال بوده و پس از پایان این مدت، پیشه‌وران می‌بایست دوره  بازآموزی کامل مجددرا به مدت 26ساعت(اماکن عمومی مانندآرایشگرِ ، پمپ بنزین،مهمانسراها بجزکارگران شاغل آشپزخانه )، 30ساعت(مراکزموادغذایی ومهدکودکها ) گذرانده وگواهینامه جدید دریافت دارند
گزارش تخلف
بعدی